Onderzoeken

Telwerk is een gespecialiseerd en professioneel onderzoeksbureau. Het is in onze huidige maatschappij van het grootste belang om over relevante informatie te kunnen beschikken. We kunnen wel stellen dat die kennis onmisbaar is. Om de kennis te verkrijgen die nodig is om belangrijke beslissingen te nemen of te ondersteunen, is het van belang dat u met de juiste partner samenwerkt. Telwerk is een partner die maatwerk kan leveren. In goed overleg krijgt u precies datgene wat u wenst en alles wordt professioneel gepresenteerd.

Tijdstip

Onze organisatie werkt in alle seizoenen en op alle mogelijke tijden. Op elke gewenste datum kan worden geïnventariseerd. Tellingen kunnen plaatsvinden tijdens spitsuren en daarbuiten. Ook 12- of 24 uurs tellingen behoren tot de mogelijkheden. Telwerk kent geen beperkingen in tijdstip, duur en datum.

Rapportage

Telwerk zorgt er voor dat u in het bezit komt van de informatie die u wenst en wij leveren dat aan in de vorm die u voor ogen heeft. Dat kan een standaard verwerking zijn, maar ook maatwerk behoort tot de mogelijkheden.

Verwerking

Tellen alleen is slechts een gedeelte van onze specialiteit. Het succes van Telwerk schuilt onder meer in de professionele verwerking van de gegevens. Onze vakkundige medewerkers werken niet alleen accuraat, maar ze zijn ook bedreven in het leveren van maatwerk. Bovendien vindt er nog een extra eindcontrole plaats, zodat wij garant kunnen staan voor complete en correcte informatie in de door u gewenste vorm.

Gegevensverzameling

De belangrijkste instrumenten van Telwerk zijn mechanische tellingen. Voor deze discipline beschikken wij over een groep medewerkers die op elke plek nauwkeurig en verantwoordelijk met zijn of haar taak omgaat.

De briefing van de opdracht wordt ruim van tevoren aan onze medewerkers verstrekt zodat er voldoende tijd is om deze te bestuderen. Uitgebreide route- en werkomschrijving geven u de garantie dat onze mensen op tijd en op de juiste plaats aanwezig zijn.