Privacyverklaring Telwerk B.V. 26 november 2018

De privacy van bezoekers van onze website, onze klanten en/ of opdrachtgevers en betrokkenen is voor Telwerk B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet-en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
  • Je rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van je bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd in overeenstemming met de geldende regelgeving gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we in het kader van onze dienstverlening en de website www.telwerkbv.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.

Onze dienstverlening

Wij zijn een gespecialiseerd verkeersonderzoekbureau dat onderzoek verricht in het hele land. Wij kunnen door opdrachtgevers ingeschakeld worden voor mechanische tellingen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je bij ons een aanvraag doet om gebruik te maken van onze dienstverlening, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Met deze gegevens kunnen wij je aanvraag netjes af handelen en de gevraagde dienst uitvoeren. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij. Dit doen wij op basis van je toestemming en om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat de opdracht is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Onze website Accounts

Om gebruik te maken van bepaalde onderdelen op onze website moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee creëren wij een account, waarop je vervolgens kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens, geslacht en IP-adres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie zodat je dezelfde gegevens niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Via je account kun je deze informatie aanpassen wanneer je dat wilt. Deze informatie wordt door ons bewaard tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven.

Toegang portaal

Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf bepaalde zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de website. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de geleverde dienstverlening.

Contactformulier

Via het contactformulier op de website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en daarna voor een periode van zes maanden. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bijeen vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Alles communicatie met onze website vindt plaats via een beveiligde verbinding ("slotje in de browser").